Hệ thống sắc ký lỏng ACQUITY UPLC H-Class

Nguyên tắc HPLC,hiệu suất UPLC

Miêu tả chung:

Hệ thống UPLC của Waters đã cách mạng hóa thành công các phòng thí nghiệm trong hơn 6 năm qua. Các nhà khoa học trên toàn thế giới sử dụng UPLC bởi nó cung cấp các bước cuối cùng trong sắc ký có độ phân giải và độ nhạy cảm cao thông qua phân tích tốt nhất và đẩy nhanh tiến trình công việc phòng thí nghiệm, phân phối lợi ích kinh doanh để tiếp tục thúc đẩy năng suất.

Nếu bạn đang thực hiện phân tích thường xuyên hay phát triển phương pháp hoặc đơn giản là cần sự linh hoạt của khả năng đa dung môi trong một hệ thống dựa trên đệ tứ, trước đây sự lựa chọn duy nhất là HPLC. Cho tới nay Hệ thống ACQUITY UPLC H-Class là một sự thay thế hoàn hảo

ACQUITY UPLC H-Class là hệ thống mang lại đồng thời sự linh hoạt và đơn giản trong pha trộn bốn dòng dung môi và thiết kế kim phun nhằm đạt được hiệu năng vượt trội như trong phân tách UPLC - độ phân giải cao, nhạy và công suất được cải thiện trong khi vẫn duy trì được các tính năng được biết đến với sự mạnh mẽ bền bỉ và độ tin cậy của hệ thống ACQUITY.

Lựa chọn ACQUITY UPLC H-Class System cho phép bạn tiếp tục chạy phương pháp HPLC hiện tại trên một nền tảng LC hướng về tương lai do đó bạn hoàn toàn tự tin và liên tục chuyển đổi sang sự phân ly trong UPLC, khi bạn đã sẵn sàng, bằng cách sử dụng các công cụ hệ thống tích hợp và bộ phụ kiện cột đáng tin cậy cho các phương pháp chuyển giao và phát triển phương pháp trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Chi tiết Hệ thống ACQUITY UPLC H-Class

Với ACQUITY UPLC H-Class, bạn có thể đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng của phân tách UPLC mà không cần thay đổi cách bạn làm việc. Các thiết kế quen thuộc của hệ phân phối dung môi 4 dòng (QSM) và quản lý mẫu (SM-FTN), với  thiết kế kim phun (FTN), cung cấp cho bạn tất cả các đặc tính linh hoạt và khả năng sử dụng hiện tại HPLC của bạn trong khi vẫn đạt được các phân tách hiệu quả cao. 

Các tính năng Hệ thống ACQUITY UPLC H-Class

Hệ thống pha trộn đa dung môi: Sử dụng 01 đến 04 dòng dung môi. Có thể lên tới 9 dòng dung môi khi sử dụng  van lựa chọn dung môi nhằm tạo ra sự linh hoạt với các phương pháp.

Điều khiển tiêm mẫu: với công nghệ chuyên biệt trong thiết kế kim và đường dẫn trong hệ thống quản lý mẫu (SM-FTN) mang tới sự tiêm mẫu với độ chính xác cao và sự phục hồi mẫu tuyệt vời dù ở áp suất cao.

Thế hệ buồng cột tiếp theo: Thế hệ cột UPLC điều nhiệt mới của chúng tôi được chuẩn hóa dễ dàng để truy cập, thể tích thấp, hoạt động dung môi trước lò sưởi, kết quả trong cùng một hệ thống hiệu quả cho hệ thống. Nhiệt độ làm việc của cột có thể quản lý và thay đổi từ 4 tới 90°C.

Quản lý thể tich chết: Công nghệ The ACQUITY UPLC H-Class’s SmartStart tự động quản lý thời gian bắt đầu gradient và các bước trước khi tiêm mẫu song song với nhau.Các quá trình này thường nối tiếp, kết quả là thời gian của chu kỳ được giảm thiểu.

Để tìm hiểu kỹ hơn, mời quý độc giả truy cập link: 

http://www.waters.com/waters/en_VN/UPLC-UHPLC-system-with-quarternary-solvent-management-for-method-development/nav.htm?locale=en_VN&cid=10138533

(Thanglong Instruments - Theo Waters.com)