Bộ Công An

Test kiểm tra nhanh hiện diện E.coli, kim loại nặng, các in độc hại - do Bộ Công An sản xuất

Bộ Công An đã sản xuất một số loại Kit phục vụ cho quá trình test nhanh để xác định hàm lượng kim loại năng, ion độc hại, sự hiện diện của vi sinh...

Chi tiếtTest kiểm tra nhanh hiện diện E.coli, kim loại nặng, các in độc hại - do Bộ Công An sản xuất