Các thiết bị phụ trợ, vật tư phụ kiện và hóa chất

Thiết bị phụ trợ

Cân bỏ túi, máy ủ, máy ly tâm mini, máy hút dung dịch, màng lọc, ống đong, pipet, mẫu tham chiếu, đồ bảo hộ, bình chứa… có sẵn nhiều lựa chọn

Chi tiếtThiết bị phụ trợ
Kit trọn bộ

Nhiều định dạng kết hợp dạng kit trọn bộ với cột ái lực miễn dịch hoặc que thử nhanh cho các chỉ tiêu phân tích khác nhau

Chi tiếtKit trọn bộ
Hóa chất

Các dung dịch đệm, thuốc thử chuyên dụng, chất hiệu chuẩn máy, chất chuẩn… có sẵn cho nhiều lựa chọn

Chi tiếtHóa chất