Cột ái lực miễn dịch

AflaTest

AflaTest - Loại thông dụng nhất cho 6 loại aflatoxin phân tích bằng phương pháp HPLC/UPLC/LC-MS/MS, đo huỳnh quang

Chi tiếtAflaTest
AflaTest WB

AflaTest WB - Loại đặc biệt cho 6 loại aflatoxin phân tích bằng phương pháp HPLC/UPLC/LC-MS/MS với dịch chiết nhớt, cần tăng tốc độ chảy

Chi tiếtAflaTest WB
OchraTest

OchraTest - Loại thông dụng cho ochratoxin A phân tích bằng phương pháp HPLC/UPLC/LC-MS/MS, đo huỳnh quang

Chi tiếtOchraTest
Myco 6in1+

Myco 6in1+: Giải pháp làm sạch mẫu cho phân tích đồng thời aflatoxin, ochratoxin A, fumonisin, deoxynivalenol, zearalenone, nivalenol, T-2 và HT-2...

Chi tiếtMyco 6in1+