Cột XP

- Công nghệ tạo hạt với đường kính < 3µm (2,55-2,7µm)

- Sử dụng ba công nghệ tạo hạt chính: Công nghệ lai bắc cầu ethylene (BEH), công nghệ hạt silica độ bền cao (HSS), và công nghệ bề mặt lai điện tích (CSH).

- Tạo sự linh hoạt cao do cột có thể chạy được trên cả ba hệ UPLC, HPLC và UHPLC.

- Năng suất tăng hơn 2 lần so với cột > 3.5 µm.

- Tương tích với bất kỳ hệ thống LC, cột XP cung cấp khả năng linh hoạt cho người sử dụng HPLC, UHPLC, UPLC nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động của hệ thống tại áp suất ngược trung bình. 

(Thanglong Instruments)