Đội ngũ kỹ thuật training cho K.H sử dụng hệ thống sắc ký lỏng UPLC Hclass Plus kết nối đầu dò khối phổ Xevo TQ Smicro.