Foss- Đan Mạch

Máy phân tích nhanh miễn dịch ngũ cốc- MycoFossTM

Máy phân tích nhanh miễn dịch ngũ cốc- MycoFossTM công nghệ: Xét nghiệm miễn dịch đo tế bào dòng dựa trên hạt

Chi tiếtMáy phân tích nhanh miễn dịch ngũ cốc- MycoFossTM
Máy phân tích nhanh thực phẩm- NIRS DS3

Máy phân tích nhanh thực phẩm- NIRS DS3

Chi tiếtMáy phân tích nhanh thực phẩm- NIRS DS3
Máy phân tích nhanh sữa- MilkoScan FT3

Thiết bị là công cụ thông minh để kiểm soát và phân tách nhanh chóng, hỗ trợ thanh toán công bằng và sàng lọc các bất thường.

Chi tiếtMáy phân tích nhanh sữa- MilkoScan FT3