Hàng có sẵn

Cột Symmetry

Dòng Symmetry hiện còn hai loại, mời xem chi tiết

Chi tiếtCột Symmetry
Bảo vệ cột Symmetry Shield

Trong kho hiện còn 02 SymmetryShield, mời xem chi tiết

Chi tiếtBảo vệ cột Symmetry Shield
Cột XBridge

Cột X-Bridge còn 7 loại, mời xem chi tiết

Chi tiếtCột XBridge
Cột Atlantis

Hiện tại trong kho còn 01 cột Atlantis dC18 5µm 2.1 x 150mm, xem chi tiết:

Chi tiếtCột Atlantis
Cột SunFire

Hiện trong khi còn nhiều loại cột Sunfire, mời bạn xem chi tiết:

Chi tiếtCột SunFire
Cột CORTECS

Hiện trong kho còn hai loại cột CORTECS, mời xem chi tiết:  

Chi tiếtCột CORTECS
Cột OASIS

Hiện trong kho còn ba loại cột Oasis, mời xem chi tiết:

Chi tiếtCột OASIS
Cột Sep-Pak

Hiện trong kho còn ba loại cột Cột chiết Sep-Pak, mời xem chi tiết:  

Chi tiếtCột Sep-Pak
Cột phân tích đồng phân

Hiện còn hai loại cột phân tích đồng phân

Chi tiếtCột phân tích đồng phân
Cột phân tích axit amin

Trong kho hiện còn 02 Cột phân tích axit amin, mời bạn xem chi tiết

Chi tiếtCột phân tích axit amin
Bột QuEChERS

Trong kho hiện còn Bột QuEChERS, mời bạn xem chi tiết:

Chi tiếtBột QuEChERS
SENTRY GUARD HOLDER UNIVERSAL

Hiện trong kho còn 01 SENTRY GUARD HOLDER UNIVERSAL

Chi tiếtSENTRY GUARD HOLDER UNIVERSAL