Hệ thống phản ứng liên tục Africa

    
Chip vi phản ứng Africa
  Africa là hệ thống vi phản ứng liên tục tự động hoàn toàn, linh hoạt và dễ sử dụng. Hệ thống Africa cho phép các nhà hóa học R&D khám phá và phát triển các phương pháp để tăng tốc độ tổng hợp các chất cũng như tối ưu hóa các phản ứng.
 

 

   

Các tính năng nổi bật của Africa:

Tổng hợp: Phần cứng được điều khiển hoàn toàn tự động bởi các phần mềm của Africa để cho phép hoạt động không cần giám sát. Hóa chất được nạp vào và các sản phẩm sẽ được thu lại một cách tự động.

Phản ứng nhanh hơn: Tăng tốc độ phản ứng trên 100 lần bởi các phản ứng quá nhiệt. Ví dụ: dichloromethane tới 100°C, acetonitrile tới 150 °C và nước tới 170°C.

Phản ứng sạch hơn: Giảm tạp chất tuyệt vời, kiểm soát phản ứng tái sản xuất và tùy chọn sử dụng của chất phản ứng/ chất xúc tác/chất phân hủy pha rắn.

Các phản ứng tinh sạch và tách ngay trong nước: Module chiết suất dòng chảy lỏng (FLLEX) cho phép hai pha không thể trộn lẫn được trộn lại và phân tách trong dòng, theo sau ngay phản ứng.
Phân tích trực tuyến (Online): Một mẫu của hỗn hợp phản ứng có thể được thực hiện, pha loãng và phân tích bằng HPLC hoàn toàn tự động.

Quy mô lớn: sản phẩm sản xuất lên tới Kg khi qua đêm
Tự động phân tích LogP/ LogD: Tương quan tuyệt vời khi so với phương pháp bình lắc.

Phát triển nhanh: thời gian phản ứng, nhiệt độ và tương đương có thể được thay đổi nhanh chóng bằng cách sử dụng mg của chất nền.
Các phản ứng không thể với tổng hợp gián đoạn: Các phản ứng cực nhanh, bổ sung thuốc thử, thay đổi nhiệt độ là có thể. Bảo vệ tự động Giai đoạn block: Cảm biến áp suất liên tục giám sát tất cả các kênh dòng chảy.

Khoảng nhiệt độ rộng: Nhiệt độ phản ứng lên tới 250oC hoặc làm lạnh tới 0oC
Kháng hóa chất: Thủy tinh và PTFE kháng hóa chất tuyệt đối.
Hệ thống Africa:

Africa có nhiều cấu hình cho các hệ thống phản ứng liên tục khác nhau. Click vào các hệ thống dưới đây để đọc thêm

Hai kênh tổng hợp
Bốn kênh tổng hợp
Tổng hợp và thu mẫu
Tổng hợp và tự động
Tổng hợp và phân tích
Tổng hợp và FLLEX
Tổng hợp, FLLEX và thu sản phẩm
Tổng hợp, phân tích và xử lý chất lỏng
Hệ thống phản ứng liên tục Africa Hoàn toàn tự động
Xác định LogP/LogD

   
             Hệ thống phản ứng Africa