Hội nghị Khoa học kiểm nghiệm: Phiên đối tác hãng Waters nhận được nhiều sự chú ý của quan khách