HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ HỆ THỐNG HPLC ALLIANCE E 2695 TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH CHẠY MẪU PHÂN TÍCH

Hướng dẫn chuẩn bị hệ thống hplc Alliance e 2695 trước khi tiến hành chạy mẫu phân tích
- Chuẩn bị dung môi pha động. Dùng dung môi dành cho sắc ký lỏng, được lọc qua màng 0,45um và siêu âm đuổi khí trước khi dùng.
- Khởi động hệ thống.
- Prime các kênh rửa seal, rửa kim, kênh dung môi, purge xylanh.
- Kiểm tra kết nối và vào phần chạy mẫu.

Mời các bạn xem video dưới đây để biết thêm chi tiết: