Hướng dẫn vệ sinh hệ thống sắc ký lỏng định kỳ

Khi sử dụng máy sắc ký lỏng HPLC/UPLC của Waters và bắt gặp những dấu hiệu dưới đây, người kiểm nghiệm viên nên nghĩ đến việc tự vệ sinh thiết bị để đảm bảo hiệu suất và độ bền:

+ Nhiễu nền ở mức cao khi sử dụng đầu dò UV (hoặc PDA)

+ Giảm độ nhạy hoặc tỷ lệ tín hiệu/nhiễu ở mức thấp khi sử dụng đầu dò khối phổ

+ Năng lượng đèn của đầu dò quang bị suy giảm khi sử dụng chức năng chẩn đoán năng lượng

+ Các peak bị bóp méo hoặc trải qua số lần tiêm mẫu lớn khi chạy các ứng dụng có nền mẫu sinh học phức tạp

+ Bạn cần khôi phục lại hệ thống về trạng thái tinh sạch ban đầu.

Các bước tiến hành vệ sinh hệ thống:

A. Với hệ thống Alliance HPLC:

1. Tháo bỏ các đầu lọc dung môi.

2. Tháo cột và thay thế bằng một khớp nối và dẫn ra đường thải.

3. Đặt tất cả các đầu ống dung môi A, B, C và D, dung môi rửa kim (NW), rửa xy lanh (SW) vào bình sạch đựng 100% isopropanol.

Lưu ý: Nếu dung môi không tương thích với isopropanol, trước tiên hãy làm sạch bằng dung dịch trung gian thích hợp trước khi đặt các đầu ống vào bình chứa.

4. Mồi (prime) mỗi kênh dung môi A, B, C và D trong 5 phút.

5. Mồi (prime) dung môi rửa xy lanh (SW).

6. Mồi (prime) dung môi rửa kim (NW).

7. Làm sạch (purge) vòi tiêm mẫu (injector).

8. Đặt tốc độ dòng 4 mL/phút trong 5 phút sử dụng 25% mỗi kênh A, B, C và D.

9. Tiêm 15 mũi 100 µL t vial chứa dung môi sạch. Thời gian chạy 0,5 phút, tốc độ dòng 4 mL/phút.

10. Thay thế khớp nối cột bằng van hạn chế dòng chảy để tạo áp suất ngược hệ thống.

11. Lặp lại từ bước 3 đến bước 9 sử dụng 100% methanol, nhưng thay tốc độ dòng 1,0 mL/phút ở bước 8bước 9.

12. Lặp lại từ bước 3 đến bước 9 sử dụng nước MiliQ (hoặc tương đương), nhưng thay tốc độ dòng 1,0 mL/phút ở bước 8bước 9.

Lưu ý: Nếu sử dụng đầu dò khối phổ, bạn cần tháo đầu vào dung môi ra khỏi đầu dò trước khi thực hiện bước 13 và dẫn trực tiếp vào đường thải. Đầu dò UV và PDA thì không cần, nhưng bạn cần thay ống thải của đầu dò bằng một ống tiết diện lớn hơn để đảm bảo áp suất flowcell phải chịu thấp hơn 1000 psi.

13. Lặp lại từ bước 3 đến bước 9 sử dụng dung dịch acid phosphoric 30%, nhưng thay tốc độ dòng 1,0 mL/phút ở bước 8bước 9.

Lưu ý: Để tránh hư hỏng, không đặt đầu ống dung môi rửa xy lanh (SW) vào dung dịch này mà thay vào đó là nước MiliQ (hoặc tương đương) đến bước 15.

14. Lặp lại từ bước 3 đến bước 9 sử dụng nước MiliQ (hoặc tương đương), nhưng thay tốc độ dòng 1,0 mL/phút ở bước 8bước 9. Làm đến khi pH trung tính (pH = 7).

15. Nếu sử dụng đầu dò khối phổ, kết nối lại.

16. Lặp lại từ bước 3 đến bước 9 sử dụng 100% methanol, nhưng thay tốc độ dòng 1,0 mL/phút ở bước 8bước 9.

B. Với hệ thống Acquity UPLC:

1. Tháo bỏ các đầu lọc dung môi.

2. Tháo cột và thay thế bằng một khớp nối hoặc van hạn chế dòng chảy trước và sau cột.

3. Đặt tất cả các đầu ống dung môi A1, A2, B1, B2, dung môi rửa kim mạnh (SNW), dung môi rửa kim yếu (WNW), rửa xy lanh (SW) vào bình sạch đựng 100% isopropanol.

Lưu ý: Nếu dung môi không tương thích với isopropanol, trước tiên hãy làm sạch bằng dung dịch trung gian thích hợp trước khi đặt các đầu ống vào bình chứa.

4. Mồi (prime) mỗi kênh dung môi A1, A2, B1, B2 trong 5 phút.

5. Mồi (prime) dung môi rửa xy lanh (SW).

6. Mồi (prime) xy lanh bơm mẫu (sample syringe) với 5 chu kỳ.

7. Làm sạch (purge) hệ thống ở 0,2 mL/phút trong 5,0 phút sử dụng 50% A1 và 50% B1.

8. Lặp lại bước 7 với 50% A2 và 50% B2.

9. Tiêm 15 mũi cả vòng (full loop) với lượng mẫu tràn vòng 5 lần (5X overfill) từ vial chứa dung môi sạch. Thời gian chạy 0,5 phút, tốc độ dòng 0,2 mL/phút.

10. Lặp lại từ bước 3 đến bước 9 sử dụng 100% methanol, nhưng thay tốc độ dòng 1,0 mL/phút từ bước 7 đến bước 9.

11. Lặp lại từ bước 3 đến bước 9 sử dụng nước MiliQ (hoặc tương đương), nhưng thay tốc độ dòng 1,0 mL/phút từ bước 7 đến bước 9.

Lưu ý: Nếu sử dụng đầu dò khối phổ, bạn cần tháo đầu vào dung môi ra khỏi đầu dò trước khi thực hiện bước 12 và dẫn trực tiếp vào đường thải. Đầu dò UV và PDA thì không cần, nhưng bạn cần thay ống thải của đầu dò bằng một ống tiết diện lớn hơn để đảm bảo áp suất flowcell phải chịu thấp hơn 1000 psi.

12. Lặp lại từ bước 3 đến bước 9 sử dụng dung dịch acid phosphoric 30%, nhưng thay tốc độ dòng 1,0 mL/phút từ bước 7 đến bước 9.

Lưu ý: Để tránh hư hỏng, không đặt đầu ống dung môi rửa xy lanh (SW) vào dung dịch này mà thay vào đó là nước MiliQ (hoặc tương đương) đến bước 14.

13. Lặp lại từ bước 3 đến bước 9 sử dụng nước MiliQ (hoặc tương đương), nhưng thay tốc độ dòng 1,0 mL/phút từ bước 7 đến bước 9. Làm đến khi pH trung tính (pH = 7).

14. Nếu sử dụng đầu dò khối phổ, kết nối lại.

15. Lặp lại từ bước 3 đến bước 9 sử dụng 100% methanol, nhưng thay tốc độ dòng 1,0 mL/phút từ bước 7 đến bước 9.

Với các hệ thống HPLC/UPLC khác, chúng ta áp dụng quy trình tương tự tùy thuộc cấu tạo của hệ thống.

Ngọc Việt (Tổng hợp)