Kính hiển vi soi ngược

Kinh hiển vi AxioVert A1

Kính hiển vi đảo ngược đa năng dùng cho các kỹ thuật hiển vi: trường sáng, nền đen, phản pha, Plas DIC, iHMC, tương phản huỳnh quang – Axio...

Chi tiếtKinh hiển vi AxioVert A1
Kính hiển vi Primo Vert

Primo Vert được thiết kế trong nghiên cứu nuôi cấy tế bào - một kính hiển vi nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng và chất lượng quang học....

Chi tiếtKính hiển vi Primo Vert
Kính hiển vi Axio Observer

- Công cụ nghiên cứu chuẩn xác với khả năng nâng cấp cao, làm cơ sở cho các nghiên cứu nhằm thu được hình ảnh tế bào sống dễ dàng. - Thu nhận...

Chi tiếtKính hiển vi Axio Observer