Kính hiển vi soi ngược

Kính hiển vi Primo Vert

Primo Vert được thiết kế trong nghiên cứu nuôi cấy tế bào - một kính hiển vi nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng và chất lượng quang học....

Chi tiếtKính hiển vi Primo Vert
Kính hiển vi Axio Observer

- Công cụ nghiên cứu chuẩn xác với khả năng nâng cấp cao, làm cơ sở cho các nghiên cứu nhằm thu được hình ảnh tế bào sống dễ dàng. - Thu nhận...

Chi tiếtKính hiển vi Axio Observer
Kinh hiển vi AxioVert A1

Kính hiển vi đảo ngược đa năng. Dễ dàng thu thập được các thông tin từ tế bào của bạn  

Chi tiếtKinh hiển vi AxioVert A1