Kính hiển vi soi nổi

Stemi 305

Stemi 305 là module kính soi nổi đơn giản nhất, dễ dàng sử dụng và vận hành.

Chi tiếtStemi 305
SteREO Discovery.V8

Thân kính của SteREO Discovery.V8 soi nổi kiểu telescope, quang hệ Apochromatic, tỷ lệ zoom: 8:1   

Chi tiếtSteREO Discovery.V8
Stemi 508

Stemi 508 có hai module: hai mắt và ba mắt (gắn camera)

Chi tiếtStemi 508
SteREO Discovery.V12

SteREO Discovery.V12 là quang hệ Apochromatic, tỷ lệ zoom: 12:1

Chi tiếtSteREO Discovery.V12