LSM 880 System

LSM 880 System có thể nhận diện và định vị phân tử sinh học ngay cả ở những mẫu vật dễ thay đổi nhất.

Hệ thống confocal bao gồm hai GaAsP-PMT detectors, cho phép nâng cấp thêm một detector thứ ba

Thiết kế tách kênh màu confocal qua thanh quang VSD di động

Điều biến laser: Trực tiếp, với khoảng điều biến thực tế 10000:1

Chụp ảnh 06 chiều

Video: Giới thiệu về LSM của kênh ZEISS Microscopy

 

Bước di chuyển trục Z rất mịn <= 10nm

Auto focus điều khiển bằng phần mềm. Tự động tính toán và dò tìm mặt phân cách giữa lamen và mẫu.

Vật kính: Bộ vật kính cao cấp thích hợp cho huỳnh quang Confocal và DIC. Tự động xoay đổi vật kính bằng mô tơ

Tự động phát hiện và lưu thông tin vật kính đang hoạt động và ảnh chụp

(Thanglong Instruments)