Máy đo độ cứng tự động cao su AHT

Máy đo độ cứng tự động AHT giúp đơn giản hóa việc đo độ cứng của Shore A đối với vật liệu cao su đã đóng rắn.

Máy đo độ cứng tự động AHT
Máy đo độ cứng tự động AHT giúp đơn giản hóa việc đo độ cứng của Shore A đối với vật liệu cao su đã đóng rắn. Hệ thống tự động hoàn toàn có thể lập trình đo độ cứng của vật liệu cao su đã được bảo dưỡng theo tất cả các tiêu chuẩn quốc tế về độ cứng Shore A. Mỗi phép đo liên quan đến việc xác định số lượng giá trị Shore A điểm đơn lẻ do người dùng xác định. Các số đọc riêng lẻ, giá trị trung bình và giá trị trung bình của tập hợp này được báo cáo cho từng mẫu.
Các bài test:
Shore A, ISO 868, ASTM D2240, ISO 7619, NF T51-174, NF T46-052, DIN 53505
Một số thông số chính:
Bán kính mẫu    30 – 45 mm
Độ dày mẫu    4 – 6 mm
Khoảng đo    0 – 100 Shore A
Khả năng lấy mẫu tự động    20- 30 Mẫu (Tùy chọn)
Độ phân giải    0.1 Shore
 

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng