Máy đo độ giãn nở đồng thời 2 mẫu

Tăng hiệu quả với máy đo đồng thời 2 mẫu

 

Để tối đa hóa lượng mẫu, DIL 803 và DIL 803L cung cấp hai hoạt động đồng thời. DIL803 và DIL 803L cũng có thể được vận hành với một mẫu chuẩn trơ để đo sai khác, giảm ảnh hưởng của việc mở rộng hệ thống đo và tăng độ chính xác phép đo trong điều kiện nhiệt độ động. DIL 803 được thiết kế cho các phép đo dưới chân không hoặc khí trơ trong khi DIL 803L được thiết kế để đo dưới không khí, làm cho DIL 803L lý tưởng để đo các vật liệu gốm.

Model: DIL803

Sample Length: 0 to 50 mm

Sample Diameter: max. 7 or 10 mm  after conversion to DIL 801: 14 or 20 mm

Material of Sample Holder: fused silica, AI2O3, sapphire

Change of Length: 4 mm

Length Resolution: 10mm

Temperature Resolution: 0.05 ˚C

CTE Accuracy: 0.03 x 10-6 K-1

Atmosphere: air, inert, reducing, vacuum

Operation Mode: horizontal

Temperature Range: -160 ˚C to 1650 ˚C according to furnace type

Contact Force: 0.02 N to 1.00 N, adjustable

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng