Máy đo giãn nở thường quy

Máy đo giãn nở mãu đơn

 

Thích hợp cho một loạt các phép thử giãn nở thường quy, các DIL 801 và DIL 801L đều được thiết kế theo chiều ngang với các dải giãn nở đơn. DIL 801 được thiết kế cho các phép đo dưới chân không hoặc khí trơ khi DIL 801L được thiết kế để đo trong không khí, làm cho DIL 801L lý tưởng để đo các vật liệu gốm mà thường được xử lý trong không khí.

Model: DIL 801

Sample Length: 0 to 50 mm

Sample Diameter: max. 14 or 20 mm

Measurement System Holder: fused silica, AI2O3, sapphire,  graphite, or tungsten

Change of Length: 4 mm

Length Resolution: 10 nm

Temperature Resolution: 0.05 ˚C

CTE Accuracy: 0.03 x 10-6 K-1

Atmosphere: air, inert, reducing, vacuum

Operation Mode: horizontal

Temperature Range: -160 ˚C to 2300 ˚C according to furnace type

Contact Force: 0.02 N to 1.00 N, adjustable

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng