Máy đo khối lượng riêng cao su ADT

Kiểm tra khối lượng riêng được thực hiện đơn giản với ADT hoàn toàn tự động của TA Instruments.

Kiểm tra khối lượng riêng được thực hiện đơn giản với ADT hoàn toàn tự động của TA Instruments. Hệ thống tự động hoàn toàn có thể lập trình này đo mật độ của vật liệu cao su đã đóng rắn bằng phương pháp chênh lệch hữu hạn (độ nổi). Phép đo chủ động nhiệt độ chất lỏng làm tăng độ chính xác bằng cách tính đến những thay đổi nhỏ trong tỷ trọng của chất lỏng ngâm theo nhiệt độ.
Các bài test:
Finite Difference (buoyancy), ISO 2781, ASTM D1817
Một số thông số chính:
Bán kính mẫu    30 – 45 mm
Độ dày mẫu    3 – 6 mm
Khoảng đo    < 1.0 g/cm3 - 2.5 g/cm3
Khả năng lấy mẫu tự động    20- 30 mẫu (Tùy chọn)

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng