Máy đo lưu biến

Máy lưu biến Discovery Hybrid Rheometers

Máy lưu biến DHR được thiết kế với độ nhạy cao để để đo các vật liệu có độ nhớt thấp nhất đế các vật liệu rắn mềm.

Chi tiếtMáy lưu biến Discovery Hybrid Rheometers
Máy lưu biến ARES-G2

Máy ARES-G2 ARES-G2 là máy đo lưu biến quay tiên tiến nhất dành cho nghiên cứu và phát triển vật liệu. 

Chi tiếtMáy lưu biến ARES-G2