Mẹo hay sử dụng phần mềm Empower 3 để xử lý số liệu trong 1 số trường hợp đặc biệt