MV one Mooney Viscometer

Máy đo độ nhớt MV one Mooney là một công cụ đầy đủ tính năng kết hợp công nghệ mới nhất để kiểm tra độ nhớt Mooney truyền thống: Kiểm tra độ nhớt tiêu chuẩn, thời gian lưu biến sớm và độ giãn ứng suất của các hợp chất và polyme cao su trong điều kiện thử nghiệm đẳng nhiệt ở tốc độ không đổi 2 vòng / phút. Các rôto khối lượng thấp đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn ASTM, ISO và DIN có liên quan. 

MV one Mooney Viscometer
Máy đo độ nhớt MV one Mooney là một công cụ đầy đủ tính năng kết hợp công nghệ mới nhất để kiểm tra độ nhớt Mooney truyền thống: Kiểm tra độ nhớt tiêu chuẩn, thời gian lưu biến sớm và độ giãn ứng suất của các hợp chất và polyme cao su trong điều kiện thử nghiệm đẳng nhiệt ở tốc độ không đổi 2 vòng / phút. Các rôto khối lượng thấp đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn ASTM, ISO và DIN có liên quan. 
Các tính năng và lợi ích:
• Thiết kế tiên tiến nhất để kiểm tra tính linh hoạt và độ chính xác và độ chuẩn xác của dữ liệu.
• Động cơ truyền động trực tiếp có độ phân giải cao 
• Thiết kế cánh quạt khối lượng thấp và gia nhiệt trực tiếp để có nhiệt độ nhanh và chính xác kiểm soát
•    Phần mềm Scarabaeus mạnh mẽ và trực quan có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và tương thích với các công cụ của nhà sản xuất khác
•    Động cơ đường kính lớn (38,10 mm) và nhỏ (30,48 mm)
Các bài test:
Độ nhớt Mooney, Mooney Scorch, Ứng suất mỏi (Linear, Logarithmic, ISO, Mooney Stress-relaxation Rate)

Một số thông số chính:
Tốc độ quay    0.1 to 10 rpm
Momen xoắn    0.01 to 200 MU

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng