Que thử nhanh

Que thử nhanh Aflatoxin - AflaCheck

Que thử nhanh Aflatoxin - AflaCheck  Các que thử nhanh của Vicam cho phép kiểm tra định tính sự hiện diện của độc tố nấm mốc chỉ sau 3 phút...

Chi tiếtQue thử nhanh Aflatoxin - AflaCheck
Que thử nhanh Deoxynivalenol - DONCheck

Các que thử nhanh của Vicam cho phép kiểm tra định tính sự hiện diện của độc tố nấm mốc chỉ sau 3 phút với chi phí thấp và không yêu cầu đào tạo...

Chi tiếtQue thử nhanh Deoxynivalenol - DONCheck