Quy trình thực hiện thay thế Kim tiêm, Needle, Guide và Vespel ( UPLC)