Sắc ký hội tụ siêu hiệu năng - UPC2

PHÁ VỠ MỌI GIỚI HẠN TRONG KHOA HỌC PHÂN TÍCH

Hệ thống sắc ký hội tụ siêu hiệu năng Acquity UPC2 System  là hệ thống sắc ký hội tụ đầu tiên trên thế giới, đây là sự kết hợp giữa hệ thống sắc ký lỏng LC và hệ thống sắc ký khí GC sử dụng CO2 ở trạng thái siêu tới hạn làm thành phần chính của pha động.

Việc trộn CO2 và các dụng môi phân cực, không phân cực giúp pha động có khả năng phân tích lượng lớn các hợp chất sắc ký pha đảo , đặc biệt hiệu quả hơn với các hỗn hợp chứa các chất phân cực . Sử dụng CO2 là thành phần chính của pha động giúp tăng độ tinh khiết của phân tích, đồng thời tiết kiệm chi phí bởi việc thu hồi CO2 sau mỗi phân tích.

(Thanglong Instruments)

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng