SteREO Discovery.V12

SteREO Discovery.V12

Là quang hệ Apochromatic, tỷ lệ zoom: 12:1

Độ phóng đại: 8x đến 100x

Hình ảnh sáng đẹp với công nghệ 3D:
Hình ảnh phản pha với sự lặp lại màu sắc hoàn hảo, khai tác sâu, độ phân giải và không gian lớn.

Ergotube cho phép thay đổi chiều cao quan sát

Tiến bộ trong cấu trúc chân mới SteREO Discovery.V12: Cột Profil S làm tăng tính bền vững trong khi các vị trí bên cạnh làm tăng đáng kể không gian đối với mẫu vật.

Maximum NA of 0.144*

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, mời bạn đọc truy cập link: 

https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/stereo-zoom-microscopes/stereo-discovery-v12.html

(Thanglong Instruments)