T-Service hoàn thành lắp đặt Máy đo lưu biến Discovery DHR3 tại Thái Nguyên