TA - Mỹ

Máy đo độ nhớt Mooney

Giới thiệu về độ nhớt mooney Độ nhớt mooney là một trong những chỉ tiêu rất quan trọng và quyết định trong việc đánh giá chất lượng...

Chi tiếtMáy đo độ nhớt Mooney
Máy đo độ cứng cao su

Đo độ cứng cao su   Máy đo độ cứng tự động AHT làm đơn giản việc đo độ cứng Shore A đối với vật liệu cao su được bảo dưỡng. Hệ thống tự...

Chi tiếtMáy đo độ cứng cao su
Máy cắt mẫu

Máy chuẩn bị mẫu Chuẩn bị mẫu để sử dụng cho phân tích quá trình chế biến cao su và đo độ nhớt ​​Mooney an toàn và đơn giản với máy cắt...

Chi tiếtMáy cắt mẫu
Máy lưu biến Discovery Hybrid Rheometers

Máy lưu biến DHR được thiết kế với độ nhạy cao để để đo các vật liệu có độ nhớt thấp nhất đế các vật liệu rắn mềm.

Chi tiếtMáy lưu biến Discovery Hybrid Rheometers
Máy lưu biến ARES-G2

Máy ARES-G2 ARES-G2 là máy đo lưu biến quay tiên tiến nhất dành cho nghiên cứu và phát triển vật liệu. 

Chi tiếtMáy lưu biến ARES-G2
Máy phân tích quá trình chế biến cao su RPA elite

Kiểm soát quá trình chế biến cao su Máy phân tích quá trình xử lý cao su của TA Instrument RPA (RPA) là máy đo độ rung tiên tiến nhất dùng để đo...

Chi tiếtMáy phân tích quá trình chế biến cao su RPA elite
Máy phân tích quá trình cao su RPA flex

Máy phân tích quá trình cao su RPA flex là tiêu chuẩn mới trong máy lưu biến dao động cắt không rôto. 

Chi tiếtMáy phân tích quá trình cao su RPA flex
MDR one Moving Die Rheometer (MDR)

Máy lưu biến MDR one là một máy đo không có rôto tin cậy, chính xác và dễ vận hành, hoàn hảo cho thử nghiệm đóng rắn cao su thường xuyên và theo...

Chi tiếtMDR one Moving Die Rheometer (MDR)
Máy đo khối lượng riêng  cao su ADT

Kiểm tra khối lượng riêng được thực hiện đơn giản với ADT hoàn toàn tự động của TA Instruments.

Chi tiếtMáy đo khối lượng riêng  cao su ADT
Máy đo độ cứng tự động cao su AHT

Máy đo độ cứng tự động AHT giúp đơn giản hóa việc đo độ cứng của Shore A đối với vật liệu cao su đã đóng rắn.

Chi tiếtMáy đo độ cứng tự động cao su AHT
MV one Mooney Viscometer

Máy đo độ nhớt MV one Mooney là một công cụ đầy đủ tính năng kết hợp công nghệ mới nhất để kiểm tra độ nhớt Mooney truyền thống: Kiểm tra độ nhớt...

Chi tiếtMV one Mooney Viscometer