Thiết bị phản ứng liên tục Asia

ASIA là cuộc cách mạng của các sản phẩm phản ứng hóa học liên tục từ Syrris. Được thiết kế bởi các chuyên gia học cho các nhà hóa học để thực hiện các ứng dụng rộng nhất của thiết bị phản ứng và tối đa dễ dàng trong sử dung.
Công nghệ độc quyền cho phép các thí nghiệm tự động dù có hay không có máy tính.

Phía trên: Hệ thống Asia 110, thiết bị phản ứng mạnh mẽ, hoàn toàn kháng các chất hóa học cho dung dịch phản ứng hóa học liên tục. Làm lạnh tới -15 °C hoặc siêu nóng tới +150 °C và 300 psi. Bên phải: Asia 320 Hệ thống tự động hoàn toàn, đa bình phản ứng cho dung dịch hoặc pha rắn. Làm lạnh tới -15 °C hoặc làm nóng tới 250 °C. Nhiều phản ứng cùng lúc, tốc độ dòng và nhiệt độ hoàn toàn tự động. Thích hợp hoàn hảo với các quá trình tối ưu và quy mô từ mg tới kg.

Hệ thống phản ứng hóa học liên tục Asia.

  • Asia cung cấp một loạt các module phản ứng hóa học liên tục và hệ thống khiến nó lý lưởng cho cả người bát đầu sử dụng với ngân sách khiêm tốn và các chuyên gia với các yêu cầu chức năng tối đa.
  • Syrris đã đưa ra cấu hình sãn có của 1 số kiểu phản ứng hóa học, vui lòng bấm vào một trong số các hình dưới đây để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết:
  • Hệ thống phản ứng hóa học liên tục Asia.
  • Asia cung cấp một loạt các module phản ứng hóa học liên tục và hệ thống khiến nó lý lưởng cho cả người bát đầu sửu dụng với ngân sách khiêm tốn và các chuyên gia với các yêu cầu chức năng tối đa.

Syrris đã đưa ra cấu hình sãn có của 1 số kiểu phản ứng hóa học, vui lòng bấm vào một trong số các hình dưới đây để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết:

Cho các điều khiển bằng tay của thiết bị phản ứng liên tuc là sự đáp ứng của Series Asia 1

Ưu việt của thiết bị phản ứng liên tục Asia:

Một loạt các khoảng ứng dụng hóa học.
Linh hoạt để đáp ứng nhu cầu các nhà hóa học cần (và ngân sách).
Tích hợp và tổng hợp, làm việc và phân tích.
Các phản ứng an toàn hơn và sạch hơn.
Thực hiện nhiều các phản ứng với thời gian ngắn hơn.
Thiết bị phản ứng kháng hóa chất tối đa.
Lý tưởng cho tổng hợp, nhanh chóng tối ưu.
Mạnh mẽ và dễ sử dụng.