Tin tuyển dụng

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ PHÒNG THẦU

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ PHÒNG THẦU

23/05/2019

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ PHÒNG THẦU

Chi tiết Chi tiết
NHÂN VIÊN THEO DÕI HỢP ĐỒNG

NHÂN VIÊN THEO DÕI HỢP ĐỒNG

18/05/2019

NHÂN VIÊN THEO DÕI HỢP ĐỒNG

Chi tiết Chi tiết
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG KÍNH HIỂN VI VẬT LIỆU

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG KÍNH HIỂN VI VẬT LIỆU

15/05/2019

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG KÍNH HIỂN VI VẬT LIỆU

Chi tiết Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - SERVICE ADMIN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - SERVICE ADMIN

23/04/2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - SERVICE ADMIN

Chi tiết Chi tiết
[TUYỂN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - CÔNG NỢ]

[TUYỂN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - CÔNG NỢ]

23/04/2019

TUYỂN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - CÔNG NỢ

Chi tiết Chi tiết
Trung Tâm T-lab tuyển chuyên viên phân tích trong lĩnh vực hóa, dược phẩm

Trung Tâm T-lab tuyển chuyên viên phân tích trong lĩnh vực hóa, dược phẩm

02/11/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, Trung tâm cần tuyển 01 vị trí chuyên viên phân tích trong lĩnh vực hóa, dược phẩm với yêu cầu sau:

Chi tiết Chi tiết