Ứng dụng Phân tích Nhiệt

Discovery Hybrid Rheometer HR x0 series Dòng máy lưu biến kế hiệu quả và linh hoạt nhất cho các phòng thí nghiệm
17/03/2020

Discovery Hybrid Rheometer HR x0 series Dòng máy lưu biến kế hiệu quả và linh hoạt nhất cho các phòng thí nghiệm

Chi tiết Chi tiết
 NEW 3X DSC - Thiết bị phân tích nhiệt quét vi sai thế hệ mới do TA Instruments cung cấp.
31/03/2020

NEW 3X DSC - Thiết bị phân tích nhiệt quét vi sai thế hệ mới do TA Instruments cung cấp.

Chi tiết Chi tiết
Lựa chọn chén đựng mẫu trong phân tích nhiệt quét vi sai (DSC)
04/04/2020

Lựa chọn chén đựng mẫu trong phân tích nhiệt quét vi sai (DSC)

Chi tiết Chi tiết
Ứng dụng nhiệt lượng kế đẳng nhiệt TAM Air của TA Instruments trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Communications
29/04/2020

Ứng dụng nhiệt lượng kế đẳng nhiệt TAM Air của TA Instruments trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Communications

Chi tiết Chi tiết
Ứng dụng nhiệt lượng kế quét vi sai của TA Instruments trong nghiên cứu chất độn cho ngành nhựa được đăng trên tạp chí Applied Surface Science năm 2016
27/05/2020

Ứng dụng nhiệt lượng kế quét vi sai của TA Instruments trong nghiên cứu chất độn cho ngành nhựa được đăng trên tạp chí Applied Surface Science năm 2016

Chi tiết Chi tiết
Ứng dụng lưu biến kế ARES-G2 của TA Instruments trong nghiên cứu polymer được đăng trên tạp chí Nature Communications.
29/05/2020

Ứng dụng lưu biến kế ARES-G2 của TA Instruments trong nghiên cứu polymer được đăng trên tạp chí Nature Communications.

Chi tiết Chi tiết
Giới thiệu về nhiệt lượng kế đẳng nhiệt TAM Air của TA Instruments cùng với một số ứng dụng tiêu biểu trong ngành vật liệu xây dựng.
30/06/2020

Giới thiệu về nhiệt lượng kế đẳng nhiệt TAM Air của TA Instruments cùng với một số ứng dụng tiêu biểu trong ngành vật liệu xây dựng.

Chi tiết Chi tiết
Thiết bị kiểm tra cơ học ElectroForce của TA Instruments được sử dụng trong nghiên cứu khoa học vừa được đăng trên tạp chí Nature Communications tháng 7 năm 2020
29/07/2020

Thiết bị kiểm tra cơ học ElectroForce của TA Instruments được sử dụng trong nghiên cứu khoa học vừa được đăng trên tạp chí Nature Communications tháng 7 năm 2020

Chi tiết Chi tiết
Ứng dụng nhiệt lượng kế chuẩn độ đẳng nhiệt ái lực (Affinity ITC) của TA Instruments được đăng trên tạp chí Nature Microbiology
29/07/2020

Ứng dụng nhiệt lượng kế chuẩn độ đẳng nhiệt ái lực (Affinity ITC) của TA Instruments được đăng trên tạp chí Nature Microbiology

Chi tiết Chi tiết
Ba thiết bị của TA Instruments cùng được sử dụng trong công trình nghiên cứu được đăng trên Nature Materials
29/08/2020

Ba thiết bị của TA Instruments cùng được sử dụng trong công trình nghiên cứu được đăng trên Nature Materials

Chi tiết Chi tiết
Ứng dụng phân tích nhiệt bằng nhiệt lượng kế quét vi sai (DSC) của TA Instruments trong nghiên cứu cà phê đươc đăng trên tạp san khoa học quốc tế
29/09/2020

Ứng dụng phân tích nhiệt bằng nhiệt lượng kế quét vi sai (DSC) của TA Instruments trong nghiên cứu cà phê đươc đăng trên tạp san khoa học quốc tế

Chi tiết Chi tiết
Một số ứng dụng của Nhiệt lượng kế quét vi sai điều biến nhiệt (MDSC) trong dược học
02/12/2020

Một số ứng dụng của Nhiệt lượng kế quét vi sai điều biến nhiệt (MDSC) trong dược học

Chi tiết Chi tiết