ZEISS Axio Observer

KÍNH HIỂN VI KIM TƯƠNG ĐẢO NGƯỢC

Đối với điều tra, phát triển và phân tích vật liệu
Tận dụng cấu trúc đảo ngược của Axio Observer để điều tra các mẫu  kim hoàn toàn không mất thời gian. Không cần phải lấy nét lại, ngay cả khi thay đổi độ phóng đại hoặc chuyển mẫu kim loại. Axio Observer kết hợp chất lượng quang học tuyệt vời của ZEISS với các thành phần tự động. Sử dụng các mô-đun phần mềm chuyên dụng, ví dụ, phân tích các thành phần phi kim loại và kích thước hạt...
Bạn chỉ cần đầu tư vào các tính năng bạn cần ngày hôm nay. Khi yêu cầu thay đổi, một bản nâng cấp đơn giản giúp hệ thống của bạn sẵn sàng cho tất cả các ứng dụng vật liệu.

    

   Lựa chọn các kỹ thuật tương phản
    Tận hưởng sự đồng nhất tối đa trong trường sáng và trường tối 
    Nghiên cứu các mẫu của bạn với độ tương phản phân cực - sử dụng bàn mẫu xoay qua 360 ° và các      bộ phân cực xoay.
    Kỹ thuật C-DIC - một kỹ thuật quang phân cực sử dụng ánh sáng phân cực tròn.

    Bạn có thể lựa chọn các lọai vật kính chất lượng cao của Zeiss như: EC Epiplan, EC Epiplan-                    NEOFLUAR , EC Epiplan-APOCHROMAT...

Lựa chọn giữa các cấu hình khác nhau
• Axio Observer 7: Kiểm soát tất cả các thành phần tự động của bạn với màn hình cảm ứng. Tự động nhận dạng các vật kính và bộ lọc bạn đã chọn.
• Axio Observer 5: gần như tất cả các thành phần có thể được mã hóa hoặc thậm chí tự động
• Axio Observer 3: một số bộ phận được mã hóa như mâm  vật kính, điều chỉnh ánh sáng,...

     

              Axio Observer 7                                   Axio Observer 5                                    Axio Observer 3

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng