ACQUITY QDa Detector

HOẠT ĐỘNG TRỰC QUAN

ACQUITY QDa được xem như một đầu dò quang học hoạt động một cách trực quan, với những sức mạnh để xử lý hầu hết các phân tích. Hoạt động tương thích với hệ thống sắc ký của bạn, tối ưu hóa để làm việc với mẫu thử, mà không cần phải làm một việc khắc khe hay điều chỉnh của người dùng khác với các hệ thống sắc ký khối phổ truyền thống trước đây. Với lần đầu sử dụng, bất kỳ một nhà khoa học phân tích nào cũng có thể tạo ra dữ liệu quang phổ có chất lượng cao nhất mà không cần huấn luyện chuyên môn đặc biệt, từ đó có thể chủ động được vấn đề nhân sự và kết quả không sẽ không bị phụ thuộc nhiều vào vấn đề này.

CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ MẪU THỬ NHIỀU HƠN

Với đầu dò ACQUITY Qda, bạn có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ chập peak và bạn có thể xác nhận các thành phần vi lượng một cách chắc chắn bởi vì phân tích dựa trên khối phổ của các thành phần. Nâng cao giá trị của phân tích, loại bỏ hầu hết các xét nghiệm bổ sung hay chúng ta phải mất thời gian để sử dụng các kỹ thuật thay thế.

Làm việc trong sự kết hợp sức mạnh tổng hợp với các sự phát hiện bằng quang học, bạn có thể làm giảm đáng kể trường hợp không phát hiện được thành phần mong muốn.

Đầu dò ACQUITY QDa là đỉnh cao khoa học về phân tích khối phổ trong 30 năm qua và với 37 công trình khoa học được đặt ra để đáp ứng các câu hỏi khó khăn của khách hàng trong lĩnh vực phân tích. 

TÍCH HỢP MỘT CÁCH DỄ DÀNG

Đầu dò khối phổ được tích hợp dễ dàng với các hệ thồng LC của Waters ACQUITY UPLC, ACQUITY UPC2, Alliance HPLC, hệ thống tinh chế sắc ký lỏng, hệ thống chiết xuất siêu tới hạn. Bên cạnh đó đầu dò QDa được kết hợp đồng thời với các loại đầu dò khác nhau: ACQUITY UPLC PDA, TUV, hoặc FLR, hoặc đầu dò quang học ACQUITY UPC2 PDA.

Thông tin trên phổ khối được mô tả xuyên suốt trong quá trình, tích hợp dễ dàng mang lại nhiều hữu dụng hơn trong việc xác định hay mô tả quá trình phân tách các thành phần trong mẫu thử.

Quá trình, hiển thị, so sánh hầu hết các dữ liệu phức tạp và trả về các thông tin cực kỳ xác thực nhah chóng và đơn giản. Đầu dò ACQUITY QDa được tích hợp toàn bộ với phần mềm quản lý Empower, đưa ra các thông số về sắc ký một cách chính xác và tốt nhất.

Với tương quan dữ liệu về quang học và khối phổ một cách xuyên suốt, bạn không những thu được các tính hiệu về phổ khối mà còn kết hợp với dữ liệu 3D của đầu dò PDA. Bên cạnh đó ACQUITY QDa cũng có thẻ tích hợp tương thích một cách đầy đủ với phần mềm Masslynx và công cụ quản lý ứng dụng Application Manager.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ.

Đầu dò khối phổ không chỉ có thể tương tác mà còn sắp xếp ngăn nắp trên thiết bị sẵn có của bạn. Không chiếm nhiều không gian, sử dụng ít năng lượng hơn so với các đầu dò khối phổ khách trong quá khứ. Dễ dàng lắp đặt với không gian chật hẹp và điều kiện dễ dàng về yêu cầu kỹ thuật. Rất dễ dàng khi bảo trì, nhanh chóng hiệu quả, và mang lại thời gian sử dụng là lớn nhất.


GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CÁC VẤN ĐỀ PHỨC TẠP

Giải quyết được các vấn đề mang tính chuyên sâu hay phức tạp trong nhiều lĩnh vực khác nhau: lĩnh vực y tế, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, vật liệu mới, đầu dò QDa mang lại cho bạn sự tin về khả năng kỷ thuật phân tích hay hệ thống làm sạch và sẽ rất dễ dang cho việc sử dụng.

(Thanglong Instruments)