Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng ACQUITY UPLC I-Class

Hệ thống sắc ký lỏng ACQUITY UPLC I-Class


Đặc điểm ưu việt:

- Đảm bảo sự quá mẫu (carry-over) thấp nhất, bổ sung độ nhạy, và mở rộng tuyến tính khả năng linh hoạt của hệ thống sắc ký.
- Được thiết kế cho mục đích phân tán thấp nhất, với sự mở rộng áp suất / lưu lượng dòng, sự phân tách các hợp chất phức tạp có thể được tăng tốc mà không ảnh hưởng đến độ trung thực của sắc ký.
- Độ phân giải và độ nhạy cao nhất cùng quá mẫu thấp nhất trong các hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng
- Tối đa hóa các peak để tăng cường độ nhạy cho khối phổ.
- Mang lại sự phân tách chính xác nhất và tối ưu hóa thu hồi mẫu
- Thu nhận được nhiều thông tin liên quan nhất và đẩy nhanh các thí nghiệm.
- Có thể thực hiện cả ba phương pháp HPLC, UHPLC, HPLC
- Có thể kết hợp với các phần mềm như Empower 2,3, Masslynk , Unify.  
- Có thể kết hợp với nhiều loại đầu dò: Đầu dò huỳnh quang FRL, Đầu dò quang phổ PDA, QDA..
- Những thách thức trong phân tách các hợp chất phức tạp đòi hỏi các hệ thống sắc ký được thiết kế để tối đa hóa lợi ích của cột chứa hạt tiểu phân kích thước 2 µm tích hợp trong một hệ thống được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất khối phổ cùng với các tính năng vượt trội trong các máy sắc ký lỏng 

Cho dù công việc của bạn liên quan đến phát triển liệu pháp hoặc sự nghiên cứu thuốc và liều lượng dùng thuốc như thuốc hiệu lực cao, trong y học, hay tập trung vào các lĩnh vực trong phân tích vi lượng như trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hệ thống sắc ký lỏng ACQUITY UPLC I-Class sẽ cho phép bạn giải quyết những thách thức này.

Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng đứng đầu thế giới ACQUITY UPLC I-Class

(Thanglong Instruments)