Hệ thống sắc ký đo độ hòa tan online

Miêu tả chung:

Alliance® Dissolution System  là một hệ thống HPLC trực tuyến sử dụng phần mềm   Empower™ Dissolution điều khiển tự động, hòa tan công suất cao, và được sử dụng trong thử   nghiệm để phát hành  thuốc. Hệ thống cung cấp đầy đủ, điểm kiểm tra tự động ngay lập tức,   mở rộng, và có kiểm soát công thức phát hành.

Mỗi bước trong thử nghiệm độ hòa tan đều được tự động, từ đặt liều lượng, thu mẫu và phân   tích mẫu quy ước, tới quản lý kết quả tinh sạch và sự phân bổ. Đơn giản trong cài đặt cho các   ứng dụng đo độ hòa tan trong phát triển công thức, ổn định, phân tích / kỹ thuật các dịch vụ,   hoặc kiểm soát chất lượng. tan đều được tự động, từ đặt liều lượng, thu mẫu và phân tích mẫu quy ước, tới quản lý kết quả tinh sạch và sự phân bổ. Đơn giản trong cài đặt cho các ứng dụng đo độ hòa tan trong phát triển công thức, ổn định, phân tích / kỹ thuật các dịch vụ, hoặc kiểm soát chất lượng.

Chi tiết:

Tính năng hệ thống
 
Thông lượng mẫu cao.
Tự động thu mẫu từ hàng loạt các chất hòa tan.
Linh hoạt trong các phương tiện quản lý.
Điều khiển trực tiếp hoặc từ xa với phần mềm Empower Dissolution.
Tùy chỉnh tính toán độ hòa tan.
Các kết quả báo cáo được ghi nhận bởi các nhà kiểm định.

Alliance® Dissolution System bao gồm  Module  e2695 Separations, 1 Module chuyển đổi, 1 detetor và lên tới 2 bộ hòa tan . Hệ thống được điều khiển bởi Empower™ Dissolution, với các tùy chọn tự động hóa hoàn toàn từ một thiết bị nhập duy nhất.

Module e2695 Separations 

Quản lý dung môi:
  Module quản lý dung môi hệ thống khử khí và pha trộn lên đến bốn dung môi sắc ký theo tỷ lệ chính xác cho việc phân phối dung môi mịn mà không tạo xung. 

Quản lý mẫu:  Lên đến 120 lọ tiêu chuẩn công nghiệp có thể được cung cấp ở trong carouselsmẫu của e2695. Mẫu xếp hàng được nhanh chóng để thiết lập-cho dù đó chỉ là mộtmẫu hoặc một chuỗi nhiều phương pháp từ chuyên gia phân tích khác nhau.

Phần mềm  Empower™ Dissolution
Phần mềm tự động thực hiện tất cả các tính toán độ hòa tan trực tuyến, mà không cần phần mềm bảng tính bên ngoài. Sức mạnh của phần mềm, kết hợp với hệ thống Alliance Dissolution và các hệ thống thử nghiệm hòa tan từ các đối tác của chúng tôi, cung cấp phần cứng và nguồn phần mềm  cho tất cả các ứng dụng đo độ hòa tan trong dược phẩm.