Máy đo độ giãn nở

máy đo độ giãn nở nhiệt "quenching"

Máy đo độ giãn nở nhiệt "quenching"   Máy đo độ giãn nở giãn nở được sử dụng để nghiên cứu quá trình xử lý nhiệt thép và...

Chi tiếtmáy đo độ giãn nở nhiệt "quenching"
Máy đo giãn nở thường quy

Máy đo giãn nở mãu đơn   Thích hợp cho một loạt các phép thử giãn nở thường quy, các DIL 801 và DIL 801L đều được thiết kế theo chiều...

Chi tiếtMáy đo giãn nở thường quy
Máy đo độ giãn nở đồng thời 2 mẫu

Tăng hiệu quả với máy đo đồng thời 2 mẫu   Để tối đa hóa lượng mẫu, DIL 803 và DIL 803L cung cấp hai hoạt động đồng thời. DIL803 và DIL...

Chi tiếtMáy đo độ giãn nở đồng thời 2 mẫu
Máy đo độ giãn nở nhiệt độ cao

Máy đo dòng nhiệt cao Dòng 820HT hoạt động ở nhiệt độ cao theo hướng đứng, tạo thành một thiết lập độc đáo cho việc phân tích sintering, nghiên...

Chi tiếtMáy đo độ giãn nở nhiệt độ cao