Máy đo huỳnh quang - Series-4EX Fluorometer

Máy đo huỳnh quang dùng cho định lượng các độc tố nấm mốc tại cơ sở sản xuất hoặc phòng thí nghiệm với giới hạn phát hiện lên tới một phần nghìn tỷ (ppt), ít tốn kém hơn HPLC và không cần đào tạo đặc biệt

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng