Máy đo tính dẫn nhiệt và độ khuyếch tán

Máy đo tính dẫn nhiệt và độ khuếch tán

  Trong nhiệt học, dẫn nhiệt (hay tán xạ nhiệt, khuếch tán nhiệt) là việc truyền năng lượng nhiệt giữa các phân tử lân cận trong một chất,...

Chi tiếtMáy đo tính dẫn nhiệt và độ khuếch tán