Máy phân tích nhiệt

PHÂN TÍCH NHIỆT BẰNG TGA

TGA là phương pháp dựa trên cơ sở xác định khối lượng của mẫu vật chất bị mất đi( hoặc nhận vào) trong quá trình chuyển pha như là một hàm của...

Chi tiếtPHÂN TÍCH NHIỆT BẰNG TGA
PHÂN TÍCH NHIỆT BẰNG DSC

Máy phân tích nhiệt quét vi sai Phân tích nhiệt quét vi sai (tiếng Anh: Differential scanning calorimetry, viết tắt là DSC) là...

Chi tiếtPHÂN TÍCH NHIỆT BẰNG DSC
PHÂN TÍCH CƠ NHIỆT ĐỘNG DMA

  DMA là máy phân tích cơ nhiệt động với độ phân giải cao, đo lường sự biến dạng của mẫu theo nhiệt độ và thời gian. Cho phép đo...

Chi tiếtPHÂN TÍCH CƠ NHIỆT ĐỘNG DMA