Máy trộn – nghiền – xay

 Blender: Máy xay mẫu 2 tốc độ hoặc nhiều tốc độ

Grinder: Máy nghiền thô và nghiền tinh các mẫu nông sản

Mixer: Máy trộn vortex và các dạng trộn khác

 

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng