Phân tích hóa học

Thăng Long là đại lý độc quyền Syrris tại Việt Nam

Công ty Cổ phần thiết bị và hóa chất Thăng Long đã chính thức trở thành đại lý độc quyền của Syrris tại Việt Nam.

Chi tiếtThăng Long là đại lý độc quyền Syrris tại Việt Nam
Phân lập tức thời 26 chất nhuộm màu tổng hợp sử dụng hệ thống UPLC H-Class kết hợp với đầu dò QDa

Phân lập tức thời 26 chất nhuộm màu tổng hợp sử dụng hệ thống UPLC H-Class kết hợp với đầu dò QDa

Chi tiếtPhân lập tức thời 26 chất nhuộm màu tổng hợp sử dụng hệ thống UPLC H-Class kết hợp với đầu dò QDa
Phân lập tức thời 26 chất nhuộm màu tổng hợp sử dụng hệ thống UPLC H-Class

Phân lập tức thời 26 chất nhuộm màu tổng hợp sử dụng hệ thống UPLC H-Class kết hợp với đầu dò QDa

Chi tiếtPhân lập tức thời 26 chất nhuộm màu tổng hợp sử dụng hệ thống UPLC H-Class
Cột Pha ngược Protein

Cột phân tích protein theo phương pháp pha ngược ứng dụng cho các máy sắc ký lỏng HPLC, UPLC, UHPLC

Chi tiếtCột Pha ngược Protein
Phân lập tức thời 26 chất nhuộm màu tổng hợp sử dụng hệ thống UPLC

Phân lập tức thời 26 chất nhuộm màu tổng hợp sử dụng hệ thống UPLC H-Class kết hợp với đầu dò QDa

Chi tiếtPhân lập tức thời 26 chất nhuộm màu tổng hợp sử dụng hệ thống UPLC
Thiết bị phản ứng Globe

Globe là phát minh cơ sở về thiết bị phản ứng từ Syrris. Được thiết kế bởi các nhà hóa học hàng đầu để mang đến sự dễ dàng tối ưu trong sử dụng và...

Chi tiếtThiết bị phản ứng Globe
Thiết bị phản ứng Custom

Đáp ứng tất cả các yêu cầu khắt khe nhất trong các nghiên cứu hóa học

Chi tiếtThiết bị phản ứng Custom