Phân tích và quan trắc môi trường

Thiết bị phân tích kim loại nặng trong nước

Đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả, độ chính xác cao

Chi tiếtThiết bị phân tích kim loại nặng trong nước
Khúc xạ kế cầm tay

Thiết bị đo kỹ thuật số cầm tay hoàn toàn sẽ làm thay đổi quan niệm truyền thống về khúc xạ kế.

Chi tiếtKhúc xạ kế cầm tay