Syrris - Anh

Thiết bị phản ứng Globe

Globe là phát minh cơ sở về thiết bị phản ứng từ Syrris. Được thiết kế bởi các nhà hóa học hàng đầu để mang đến sự dễ dàng tối ưu trong sử dụng và...

Chi tiếtThiết bị phản ứng Globe
Thiết bị phản ứng Custom

Đáp ứng tất cả các yêu cầu khắt khe nhất trong các nghiên cứu hóa học

Chi tiếtThiết bị phản ứng Custom
Thiết bị phản ứng liên tục Asia

ASIA là cuộc cách mạng của các sản phẩm phản ứng hóa học liên tục từ Syrris. Được thiết kế bởi các chuyên gia học cho các nhà hóa học để thực hiện...

Chi tiếtThiết bị phản ứng liên tục Asia
Hệ thống phản ứng liên tục Africa

Africa là hệ thống vi phản ứng liên tục tự động hoàn toàn, linh hoạt và dễ sử dụng. Hệ thống Africa cho phép các nhà hóa học R&D khám phá và...

Chi tiếtHệ thống phản ứng liên tục Africa