Thiết bị phản ứng gián đoạn (theo mẻ)

Thiết bị phản ứng Globe

Globe là phát minh cơ sở về thiết bị phản ứng từ Syrris. Được thiết kế bởi các nhà hóa học hàng đầu để mang đến sự dễ dàng tối ưu trong sử dụng và...

Chi tiếtThiết bị phản ứng Globe
Thiết bị phản ứng Custom

Đáp ứng tất cả các yêu cầu khắt khe nhất trong các nghiên cứu hóa học

Chi tiếtThiết bị phản ứng Custom