Thiết bị phản ứng liên tục

Thiết bị phản ứng liên tục Asia

ASIA là cuộc cách mạng của các sản phẩm phản ứng hóa học liên tục từ Syrris. Được thiết kế bởi các chuyên gia học cho các nhà hóa học để thực hiện...

Chi tiếtThiết bị phản ứng liên tục Asia
Hệ thống phản ứng liên tục Africa

Africa là hệ thống vi phản ứng liên tục tự động hoàn toàn, linh hoạt và dễ sử dụng. Hệ thống Africa cho phép các nhà hóa học R&D khám phá và...

Chi tiếtHệ thống phản ứng liên tục Africa