Thiết bị phụ trợ

Cân bỏ túi, máy ủ, máy ly tâm mini, máy hút dung dịch, màng lọc, ống đong, pipet, mẫu tham chiếu, đồ bảo hộ, bình chứa… có sẵn nhiều lựa chọn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng