Đang tải...

message Email zalo

Connex® Vitals Management Software

27 Tháng 07, 2021

Phần mềm quản lý Connex® Vitals gửi trực tiếp dữ liệu về dấu hiệu quan trọng từ giường bệnh tới EMR- để bạn có thể truy cập dữ liệu bệnh nhân chính xác bất cứ khi nào bạn cần.

Phần mền quản lý Connex Vitals hoạt động với màn hình Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor để giúp tự động hoá quy trình lập hồ sơ về chỉ số sinh tồn của bạn. Đưa ra các quyết định chăm sóc sáng suốt với thông tin bệnh nhân cập nhật ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào bạn cần - đồng thời giảm lỗi nhập, xác định sai bệnh và chậm trễ trong việc nhập dữ liệu, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc chăm sóc bệnh nhân có chất lượng.

Đặc Trưng

- Trải nghiệm những lợi ích của việc chăm sóc được kết nối

- Nhiều quy trình làm việc có thể được tuỳ chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bạn

- Hoạt động như một kho lưu trữ dữ liệu sao lưu với quyền truy cập vào các dấu hiệu quan trọng khi EMR gặp sự cố.

- Giao diện sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn – như HL7Ò- để cung cấp kết quả chính xác

- Cung cấp nhận dạng bệnh nhân hai chiều để giúp giảm thiểu sai sót.

- Sử dụng giao diện HL7 và ADT linh hoạt cho nhận diện bệnh nhân.

- Giúp bạn xác định chính xác bệnh nhân bằng cách sử dụng các quy trình dựa trên mã vạch để cải thiện độ an toàn.

- Cho phép kết nối có dây và không dây.

  1. Kết nối: Gửi dữ liệu đến EMR trực tiếp hình thành điểm chăm sóc

  2. Tự động: Hợp lý hoá quy trình làm việc của bạn với tài liệu tự động về các dấu hiệu quan trọng .

  3. CHính xác: Giúp giảm thiểu lỗi nhập dữ liệu thủ công để cải thiện an toàn cho bệnh nhân.

Thông báo
Đóng