Ứng dụng mới

Ứng dụng trong nghiên cứu lâm sàng: Phân tích Busulfan trong huyết tương
04/11/2017

Ứng dụng trong nghiên cứu lâm sàng: Phân tích Busulfan trong huyết tương

Chi tiết Chi tiết
Phân tích methotrexate trong huyết tương và huyết thanh
12/11/2017

Phân tích methotrexate trong huyết tương và huyết thanh

Chi tiết Chi tiết
Video: So sánh phương pháp chuẩn bị mẫu bằng cột chiết Oasis PRiMe HLB và phương pháp SPE truyền thống
04/01/2018

Video: So sánh phương pháp chuẩn bị mẫu bằng cột chiết Oasis PRiMe HLB và phương pháp SPE truyền thống

Chi tiết Chi tiết
Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp QuEChERS
26/02/2018

Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp QuEChERS

Chi tiết Chi tiết
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ACQUITY ARC BIO
05/02/2018

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ACQUITY ARC BIO

Chi tiết Chi tiết
adffadfadf
23/02/2018

adffadfadf

Chi tiết Chi tiết
Cách chuyển phương pháp từ HPLC lên UPLC
16/03/2018

Cách chuyển phương pháp từ HPLC lên UPLC

Chi tiết Chi tiết
Giới thiệu đầu dò khối phổ 1 lần SQD
16/03/2018

Giới thiệu đầu dò khối phổ 1 lần SQD

Chi tiết Chi tiết
Đầu dò khối phổ lai thời gian bay Xevo G2-XS QTof
26/03/2018

Đầu dò khối phổ lai thời gian bay Xevo G2-XS QTof

Chi tiết Chi tiết
Phân tích chất gây ung thư Aflatoxin sử dụng hệ UPLC H-Class
26/03/2018

Phân tích chất gây ung thư Aflatoxin sử dụng hệ UPLC H-Class

Chi tiết Chi tiết
Giải pháp cho an toàn vệ sinh thực phẩm từ  Waters
03/04/2018

Giải pháp cho an toàn vệ sinh thực phẩm từ Waters

Chi tiết Chi tiết
Phân tích trực tiếp glyphosate và các loại thuốc trừ sâu phân cực tương tự trong ma trận thực phẩm- Waters
06/04/2018

Phân tích trực tiếp glyphosate và các loại thuốc trừ sâu phân cực tương tự trong ma trận thực phẩm- Waters

Chi tiết Chi tiết