Kính hiển vi

QUY TRÌNH CHUẨN BỊ MẪU KIM TƯƠNG TRƯỚC KHI QUAN SÁT DƯỚI KÍNH HIỂN VI
26/03/2020

QUY TRÌNH CHUẨN BỊ MẪU KIM TƯƠNG TRƯỚC KHI QUAN SÁT DƯỚI KÍNH HIỂN VI

Chi tiết Chi tiết
Hệ thống vi tách mẫu PALM MicroBeam
07/04/2020

Hệ thống vi tách mẫu PALM MicroBeam

Chi tiết Chi tiết
HIỆN TƯỢNG PHOTOBLEACHING (TẨY MÀU HUỲNH QUANG) VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
18/04/2020

HIỆN TƯỢNG PHOTOBLEACHING (TẨY MÀU HUỲNH QUANG) VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Chi tiết Chi tiết
10 đặc điểm nổi bật của Stemi trong công nghiệp
22/04/2020

10 đặc điểm nổi bật của Stemi trong công nghiệp

Chi tiết Chi tiết
Kính hiển vi điện tử quét ZEISS EVO 10 - Giải pháp thay thế thông minh cho Tabletop SEM
05/05/2020

Kính hiển vi điện tử quét ZEISS EVO 10 - Giải pháp thay thế thông minh cho Tabletop SEM

Chi tiết Chi tiết
XÉT NGHIỆM NHIỄM SẮC THỂ ĐỒ
12/05/2020

XÉT NGHIỆM NHIỄM SẮC THỂ ĐỒ

Chi tiết Chi tiết
Ý NGHĨA THÔNG SỐ ĐỘ MỞ CỦA TỤ QUANG KÍNH HIỂN VI
25/05/2020

Ý NGHĨA THÔNG SỐ ĐỘ MỞ CỦA TỤ QUANG KÍNH HIỂN VI

Chi tiết Chi tiết
BÍ ẨN ĐẰNG SAU ĐÁ TRÊN MẶT TRĂNG
18/07/2020

BÍ ẨN ĐẰNG SAU ĐÁ TRÊN MẶT TRĂNG

Chi tiết Chi tiết
NHỮNG BÔNG HOA NHỎ NHẤT THẾ GIỚI
29/07/2020

NHỮNG BÔNG HOA NHỎ NHẤT THẾ GIỚI

Chi tiết Chi tiết
KÍNH HIỂN VI TIA X (X-ray microscope)
13/08/2020

KÍNH HIỂN VI TIA X (X-ray microscope)

Chi tiết Chi tiết
ZEISS Axio Imager Vario Kính hiển vi thuận chiều cho các mẫu lớn
10/09/2020

ZEISS Axio Imager Vario Kính hiển vi thuận chiều cho các mẫu lớn

Chi tiết Chi tiết
Bạn có thể thu thập nhiều photon hơn cho máy ảnh kính hiển vi bằng cách chọn adapter kết nối phù hợp
21/10/2020

Bạn có thể thu thập nhiều photon hơn cho máy ảnh kính hiển vi bằng cách chọn adapter kết nối phù hợp

Chi tiết Chi tiết