Kính hiển vi

VẬT LIỆU TỰ PHỤC HỒI VẾT NỨT BÊ TÔNG - ĐIỀU TRA CẤU TRÚC VI MÔ BẰNG SEM
30/11/2020

VẬT LIỆU TỰ PHỤC HỒI VẾT NỨT BÊ TÔNG - ĐIỀU TRA CẤU TRÚC VI MÔ BẰNG SEM

Chi tiết Chi tiết
SỬ DỤNG KÍNH HIỂN VI PHÂN CỰC TRONG KIỂM NGHIỆM MỘT SỐ DƯỢC LIỆU
10/12/2020

SỬ DỤNG KÍNH HIỂN VI PHÂN CỰC TRONG KIỂM NGHIỆM MỘT SỐ DƯỢC LIỆU

Chi tiết Chi tiết
Ứng dụng của kính hiển vi trong quy trình sản xuất bia
18/12/2020

Ứng dụng của kính hiển vi trong quy trình sản xuất bia

Chi tiết Chi tiết
Các ứng dụng của kính hiển vi điện tử quét (SEM)
11/01/2021

Các ứng dụng của kính hiển vi điện tử quét (SEM)

Chi tiết Chi tiết
Các ứng dụng của kính hiển vi điện tử quét (SEM)
11/01/2021

Các ứng dụng của kính hiển vi điện tử quét (SEM)

Chi tiết Chi tiết
ỨNG DỤNG CỦA KÍNH HIỂN VI TRONG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM
14/01/2021

ỨNG DỤNG CỦA KÍNH HIỂN VI TRONG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM

Chi tiết Chi tiết
Hình ảnh tế bào ung thư dưới kính hiển vi
18/01/2021

Hình ảnh tế bào ung thư dưới kính hiển vi

Chi tiết Chi tiết
PHÂN TÍCH DNA TINH TRÙNG MỘT CÁCH HIỆU QUẢ VÀ ĐÁNG TIN CẬY GIÚP ĐIỀU TRA TẤN CÔNG TÌNH DỤC
04/02/2021

PHÂN TÍCH DNA TINH TRÙNG MỘT CÁCH HIỆU QUẢ VÀ ĐÁNG TIN CẬY GIÚP ĐIỀU TRA TẤN CÔNG TÌNH DỤC

Chi tiết Chi tiết
Kính hiển vi sinh học trong việc phân tích, đánh giá nước thải
05/02/2021

Kính hiển vi sinh học trong việc phân tích, đánh giá nước thải

Chi tiết Chi tiết
Nghiên cứu miễn dịch học của bệnh tiểu đường loại 1
20/02/2021

Nghiên cứu miễn dịch học của bệnh tiểu đường loại 1

Chi tiết Chi tiết
NHÌN BÊN TRONG THẾ GIỚI VI MÔ CỦA ĐÁ QUÝ
24/02/2021

NHÌN BÊN TRONG THẾ GIỚI VI MÔ CỦA ĐÁ QUÝ

Chi tiết Chi tiết
Kính hiển vi điện tử quét (SEM) 
11/03/2021

Kính hiển vi điện tử quét (SEM) 

Chi tiết Chi tiết